Català

photo: Karla Fritze

Estimats pares i mares,

En aquesta pàgina trobareu informació sobre l’origen, els objectius i els métodes utilitzats en el projecte PredictAble.

També trobareu informació sobre com participar  si esteu interessats a formar part d’un dels nostres estudis. La nostra recerca no seria possible sense els nens/es i famílies que estan disposades a oferir-nos una mica del seu temps!

L’equip PredictAble

 

 


L’origen del projecte

L’ adquisició del llenguatge parlat i escrit és un dels reptes més importants del desenvolupament dels humans joves. Tot i això, no tots els nens adquireixen aquestes capacitats sense dificultat.

Es calcula que al voltant d’un 6–8% dels nens pateixen Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), un trastorn en el desenvolupament del llenguatge sense causa coneguda com podria ser un retràs cognitiu general, dificultats auditives, dany cerebral o un context social desafavorit. Més encara, entre un 3 i un 10% dels nens pateixen Dislèxia del Desenvolupament (DD), un trastorn específic en l’adquisició de la lectura fluida i l’escriptura.

Tradicionalment s’han usat proves conductuals amb llapis i paper pel diagnòstic de nens amb problemes relacionats amb el llenguatge però aquestes difícilment són fiables si s’apliquen abans dels 3 anys d’edat. A més a més, fins al moment, la investigació sobre els trastorns relacionats amb el llenguatge s’ha centrat principalment en els nens monolingües malgrat que la majoria d’europeus són bilingües.

Quins són els objectius del projecte?

L’objectiu principal és identificar patrons individuals de conducta que ens permetin predir i diagnosticar trastorns del desenvolupament del llenguatge com el TEL o la DD tan aviat com es pugui.

La investigació persegueix:

 • Millorar la comprensió dels mecanismes cognitius subjacents als trastorns del desenvolupament del llenguatge, com el TEL o la DD.
 • Identificar marcadors de risc primerenc, cognitius i neuronals, que siguin vàlids tant per nens monolingües i per nens bilingües.
 • Proporcionar coneixements per la creació de tractaments enfocats i dirigits a nens en situació de risc
 • Optimitzar les tecnologies recentment desenvolupades en l’àmbit de la neurociència cognitiva del desenvolupament.

Qui som?

Som un equip de cinc Institucions d’Acollida, una tecnològica i quatre científiques, de quatre països (Alemanya, Finlàndia, França i Espanya) cooperant  conjuntament amb diverses Organitzacions Associades.

15 Investigadors Novells (Early Stage Researcher ESRs) treballant en estreta col·laboració entre ells i amb els Investigadors Experimentats de les Institucions d’acollida.

Què mesurem?

L’adquisició de paraules i la comprensió del llenguatge, així com la fluïdesa lectora primerenca, es mesuren amb mètodes comportamentals clàssics en combinació amb mesures directes de l’activitat neuronal (EEG, fNIRS) i Eye Tracking. Aquestes tècniques permeten revelar les capacitats lingüístiques a una edat menor del que permeten les mesures comportamentals.

La producció de llenguatge es mesura amb imatges d’ecografia (Veure la fotografia inferior), amb el seguiment de moviments mitjançant vídeo (Video Tracking) i amb gravacions acústiques.

Tots els mètodes emprats són no invasius i no suposen cap risc conegut pels participants.

Tots els estudis es realitzen en un ambient amigable pels nens i són duts a terme per investigadors formats i amb experiència treballant amb nens petits. La duració dels estudis també s’ajusta a l’edat dels nens participants.

Qui pot formar part de la investigació?

Treballem amb nens amb edats compreses entre els 8 mesos i  els 8 anys  (Nens de segon de primaria, l’edat exacta depen del sistema educatiu de cada país).

Segons l’estudi, els nens hauran d’escoltar sons desconeguts, jugar amb joguines a les quals hem donat nous noms o veure entretinguts vídeos.

Els estudis també van dirigits a nens amb risc de Trastorn Específic del Llenguatge(Indicat per una baixa producció de vocabulari als 2 anys d’edat o per tenir altres membres de la família amb el mateix trastorn) i a nens amb risc familiar de Dislèxia (Indicat al haver altres membres de la família afectats). Les dades recollides es compararan respectivament amb les de grups de nens amb una producció de vocabulari normal i excepcionalment alta a l’edat de 2 anys o a nens sense risc familiar.

Amb la inclusió de nens multilingües a l’estudi serem capaços de caracteritzar el desenvolupament específic del sistema lingüístic multilingüe.

Com puc participar?

Si esteu interessats a participar en els estudis amb el vostre fill o fills, si-ús-plau, ompliu la següent informació . Ens posarem en contacte amb vosaltres quan tinguem un estudi disponible que s’adapti al perfil del vostre fill. El registre NO us compromet a la participació  en cap cas. Tota la informació recollida serà registrada i emmagatzemada d’acord amb la Llei de Protecció de Dades de l’estat federal de Brandenburg (Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999).

Els estudis es duen a terme a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Name
 1. (required)
 2. (required)
Address
 1. (required)
 2. (required)
 3. (required)
 4. (required)
 5. (required)
 1. (valid e‑mail required)
 2. (required)
 3. (required)